Muziek & Dysleksie

Algemene informatie


Het begrip dyslexie heeft te maken met problemen met lezen en schrijven. Minder bekend is dat dyslexie eigenlijk een verzamelnaam is. Iedere dyslecticus heeft -in meer of mindere mate- moeite met lezen en schrijven. Daarnaast zijn er andere uitingsvormen die ook bij dyslexie thuis horen. In literatuur over dyslexie worden onder meer de volgende probleemgebieden benoemd: automatiseren, rekenen, taalontwikkeling, tijd en tijdsbeleving, concentratie, richting en coördinatie.

Naast dingen die iemand moeilijk afgaan hebben veel dyslectici andere eigenschappen sterk ontwikkeld, bijvoorbeeld ter compensatie van moeite met lezen en of schrijven. Deze sterke eigenschappen kunnen ook een hulp zijn in de muziekles. Net als de moeilijke kant van dyslexie, waar niet iedereen in de zelfde mate en op de zelfde manier last van heeft, heeft ook niet elke dyslecticus de zelfde sterke kanten ontwikkeld. Veel dyslectici kunnen informatie die hen verteld wordt beter verwerken dan informatie die moet worden gelezen. Als muziekdocent is het belangrijk om de sterke kanten van een dyslectische leerling te ontdekken en die te benutten bij het lesgeven.


In de titel van deze website ‘muziek en dyslexie’ is intentioneel een spelfout gemaakt, behalve op de eerste pagina waar de spelling goed is. De oplettende lezer zal zien dat de spelling op elke pagina van deze site anders is. Dit hoort ook bij dyslexie, er wordt niet steeds de zelfde spellingsfout gemaakt, een woord kan in een tekst op meerdere manieren fout worden gespeld. Met de titel wil ‘muziek en dyslexie’ een hint geven aan muziekdocenten. Sommige docenten zijn geneigd spellingsfouten consequent te verbeteren bij hun leerlingen. Op deze website wil ik hen vragen wat toleranter te zijn. Ga voor de muziek en niet voor de spelling! Door de fouten steeds aan te weizen wordt de leerling waarschijnlijk onzeker, en dat is niet waar we op uit zijn. Ga voor de muziek in de muziekles en kijk naar de inhoud van wat er wordt geschreven.